PowerPay er et fullautomatisert betalingssystem

Personvernerklæring PowerPay

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan, hvorfor og hvor lenge tjenesten PowerPay, eid av det norske selskapet IOT Solution AS, org. nr. 916569807, Lumberveien 27, 4621 Kristiansand, behandler personopplysninger om deg. PowerPay tilbyr betalt tilgang til strøm på campingplasser, båthavner, og for lading av elektriske biler og lignende på vegne av anleggets eier gjennom en app på telefonen din.

De personopplysningene vi behandler PowerPay samler inn personopplysninger for å operere effektivt og tilby nødvendige tjenester.

PowerPay samler inn følgende personopplysninger:

 • Kontaktopplysninger: Navn, e-post, telefonnummer og adresse.
 • Brukerkontoinformasjon.
 • Finansiell informasjon: for eksempel betalingskortnummer.

Vi behandler følgende kundeinformasjon som er gitt av andre enn kunden selv:

 • Strømforbruk.
 • Plassering ved bruk av produktet.
 • Tidspunkt ved bruk av produktet.

Hvorfor vi behandler personopplysninger PowerPay behandler dine personopplysninger hvis du bruker PowerPay-appen og tjenesten. Vårt produkt avhenger av behandlingen av personopplysninger for å levere tjenesten til deg.

For eksempel behandler vi dine personopplysninger for følgende formål:

 • Gi tilgang til strømuttak.
 • Betale for strømmen du har forbrukt.
 • Sikkerhet og tilgjengelighet av våre tjenester.
 • Administrasjon av kontakter.
 • Kjøp og anskaffelse.
 • Varsle deg om endringer i betaling eller tjenestestatus.

Hvordan vi samler inn personopplysninger Informasjonen blir hovedsakelig gitt direkte av kunden i appen når forbrukeren inngår kontrakter eller avtaler med oss eller sender skjemaer til oss.

Informasjon om strømforbruk samles inn fra en leser på uttaket, som registrerer tidsmerkede strømmålinger som blir registrert og knyttet til brukeren.

Juridisk grunnlag for behandling av personopplysninger PowerPay behandler personopplysninger bare hvis, og i den grad, minst ett av følgende punkter gjelder:

 • Den registrerte har samtykket til behandlingen av sine personopplysninger av en eller flere spesifikke grunner ved å installere applikasjonen og legge inn nødvendig informasjon.
 • Behandlingen er nødvendig for utførelse av en kontrakt som den registrerte er part i, eller for å treffe nødvendige tiltak før inngåelsen av kontrakten på forespørsel fra den registrerte.
 • Behandlingen er nødvendig for å overholde en lovpålagt forpliktelse som behandlingsansvarlig (IOT Solutions) er underlagt.
 • Behandlingen er nødvendig for formål knyttet til en berettiget interesse fremmet av behandlingsansvarlig (IOT Solutions) eller en tredjepart, med unntak av tilfeller der en slik berettiget interesse overstiger interessene eller grunnleggende rettigheter og friheter til den registrerte og som krever personvern.

Dette er i tråd med den generelle personvernforordningen (GDPR).

Personvernombud IOT Solutions er ansvarlig for behandlingen av våre personopplysninger. Vår administrerende direktør, Børre Tharaldsen, kan kontaktes via e-post support@iotsolutions.no eller telefon +47 900 97 206.

Produktene er tilknyttet betalingstjenester; slik informasjon vil også behandles av oss eller en tredjepart, vanligvis en betalingsformidler. Vi behandler også data i form av nåværende avlesninger etter bruk av tjenesten vår. Denne informasjonen hentes fra produktet selv.

Lagring av personopplysninger PowerPay lagrer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med innsamlingen. Dine personopplysninger lagres og slettes i samsvar med gjeldende lover.

Hvem vi deler personopplysninger med Vi deler dine personopplysninger med:

Leverandører

Vi bruker leverandører som tilbyr tjenester innen IT, skydeling, etc. Vi kan tillate slike leverandører å få tilgang til/motta dine personopplysninger i den grad det er relevant for å tilby nødvendige tjenester. Vi vil sørge for tilstrekkelige databehandleravtaler med våre leverandører for å beskytte personvernet ditt. Når vi bruker databehandlere utenfor EU/EØS, ønsker vi å forsikre oss om at det er en juridisk grunnlag for overføringen av personopplysninger.

Vi bruker Stripe Payments Europe Limited, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, D02 H210, Irland, for å utføre betalinger i applikasjonen.

Vi bruker Contabo GmbH, Aschauer Straße 32a, 81549 München, Tyskland, for hosting av tjenestene.

Offentlige myndigheter

Vi vil også avsløre dine personopplysninger der det er et rettslig krav, der det følger av en dom, avgjørelse eller beslutning fra en domstol eller administrativ myndighet, eller som en del av en rettslig prosess.

Dine rettigheter

 • Tilgang til egne opplysninger. Du kan be om en kopi av all informasjon vi behandler om deg.
 • Korrigering av personopplysninger. Du kan be oss om å rette eller supplere informasjon som er feil eller misvisende.
 • Sletting av personopplysninger. I visse situasjoner kan du be oss om å slette informasjon om deg selv.
 • Stopp av spesifikk behandling av personopplysninger som er basert på en berettiget interesse, med mindre formålet med behandlingen ikke veier tyngre enn hensynet til dine personvernrettigheter.
 • Protestere mot behandling av personopplysninger. Hvis vi behandler informasjon om deg basert på våre oppgaver eller på grunnlag av en interesseavveining, har du rett til å protestere mot vår behandling av informasjon om deg.
 • Hvis vi behandler informasjon om deg basert på samtykke eller avtale, kan du be oss om å overføre informasjon om deg til deg eller en annen behandlingsansvarlig.

Du har rett til å utøve dine rettigheter ved å sende en e-post til personvern@iotsolutions.no. Du har rett til svar uten unødvendig forsinkelse og senest innen 30 dager.

Du kan lese mer om dine rettigheter her: https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/

KLAGE

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger. Vi håper du gir oss beskjed hvis du mener at vi ikke overholder gjeldende regelverk. Vennligst kontakt vår administrerende direktør, Børre Tharaldsen, på e-post bt@iotsolutions.no. Du kan også klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet.

PowerPay logg inn


eller last ned appen


This will close in 20 seconds

style="background-color:#1789E1"


This will close in 20 seconds