PowerPay er et fullautomatisert betalingssystem

Produkter

Strømstolper fra anerkjente produsenter.

PowerPay Connect Oppgraderingsboks

PowerPay Connect er en ferdig bygd oppgraderingsboks hvor hele betalingssystemet er bygd inn i en boks og ferdig testet slik at den er klar til bruk umiddelbart etter installasjon og montasje av gateway. Det forutsetter at det er hensiktsmessig plass for montasje. Inngående strøm kommer fra jordfeilbryterne. Utgående kobles via rekkeklemme til kontaktene. Ved plass som vist på bilde, er estimert montasjetid ca. 1-1,5 time per stolpe.

Fordeler

Alle våre oppgraderingsbokser er bygd i henhold til NEK 839 og leveres med samsvarserklæring fra godkjent produsent.

PowerPay veggmontert strømuttaksboks

Vi leverer 2, 4 og 6 uttak veggbokser.

Fordeler

Alle våre oppgraderingsbokser er bygd i henhold til NEK 839 og leveres med samsvarserklæring fra godkjent produsent.

Kommunikasjon til stolper

All kommunikasjon mellom stolpe og betalingssystem foregår tråløst via LoRaWAN. Hver betalingsenhet (stolpe eller oppgraderingsboks) har en innebygd LoRaWAN antenne. Betalingsenheten kommuniserer med en eller flere LoRaWAN gatewayer. Avhengig av størrelse på anlegget bruker man vanligvis 1 eller 2 gatewayer. Er anlegget stort eller veldig kupert, så kan det være behov for flere gatewayer.

LoRaWAN er kjent for å ha lang rekkevidde. Men man skal være oppmerksom på at det kan være skygger som gjør at man trenger flere gatewayer. Gateway kommuniserer normalt via 4G til betalingsleverandøren.

Partnere

PowerPay logg inn


eller last ned appen


This will close in 20 seconds

style="background-color:#1789E1"


This will close in 20 seconds